Právní služby

Právní služby jsou poskytovány ve formě:

  • konzultací
  • vypracování právních rozborů a posouzení
  • sepisu žalob a jiných podání
  • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány
  • vypracování smluvních dokumentů
  • výkonu permanentního dohledu nad právními záležitostmi klienta
  • zprostředkování a vedení jednání s protistranou o smírném řešení sporu

Advokátní kancelář poskytuje služby zejména v následujících oblastech: