Právo duševního vlastnictví

  • autorské právo a práva související s právem autorským
  • průmyslová práva (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory)
  • ochranné známky - registrace, převody, licence, ochrana před neoprávněnými zásahy
  • zastoupení v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • soudní spory související s duševním vlastnictvím