Obchodní právo

Obchodní korporace
 • zakládání obchodních korporací
 • změna zakládacích dokumentů obchodních korporací, změna zápisu v obchodním rejstříku
 • zrušení a likvidace obchodních korporací
 • zastoupení ve věcech obchodního rejstříku
 • převody obchodních podílů
 • soudní spory ve věcech obchodních korporací
Obchodní závazky
 • sepis a konzultace obchodních smluv
 • soudní spory ve věcech obchodních závazkových vztahů
 • uplatňování práv z obchodních smluv - reklamace, náhrada škody apod.
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů (Pohledávky)
Hospodářská soutěž
 • problematika nekalé soutěže
 • právní ochrana obchodního tajemství