Pracovní právo

  • příprava a konzultace pracovních smluv
  • konzultace pracovněprávních úkonů zaměstnavatele (jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců, rozvázání pracovního poměru apod.)
  • manažerské smlouvy
  • náhrada škody v pracovněprávních vztazích - dohody o hmotné odpovědnosti
  • zpracování interních pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele (pracovní řády, prémiové řády apod.)
  • zastupování v pracovněprávních sporech