Pojišťovací právo

  • konzultace pojistných smluv
  • uplatňování práv z pojistné smlouvy
  • řešení sporů z pojistných smluv
  • právní servis poskytovaný pojišťovacím zprostředkovatelům