Trestní právo

  • obhajoba obviněného v trestním řízení
  • zastupování poškozeného v trestním řízení při vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem
  • zpracování trestních oznámení
  • poradenství podnikatelům a členům orgánů obchodních korporací při jejich činnosti za účelem prevence trestní odpovědnosti