Vymáhání pohledávek

  • vymáhání pohledávek cestou soudního, rozhodčího řízení
  • mimosoudní vymáhání pohledávek (vyjednání a zpracování dohod o splácení dluhu)
  • zprostředkování odprodeje a odkupu pohledávek
  • zajištění pohledávek (zástavní práva, směnky, zajišťovací převody práv)
  • vymáhání pohledávek v rámci exekuce
  • evidence a správa pohledávek věřitelů
  • uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení