Vítejte na stránkách advokátní kanceláře 
Mgr. Ondřeje Mičaníka

 

Advokátní kancelář sídlící v Ostravě se zaměřuje na poskytování právních služeb podnikatelům i občanům v základních právních odvětvích, zejména v oblasti práva obchodního, občanského, trestního, pracovního, správního, práva duševního vlastnictví a dalších. Právní služby nabízené advokátní kanceláří v Ostravě pokrývají potřeby vznikající jak při podnikatelské činnosti, tak i v běžném životě klientů. Přístup k řešení právních problémů klientů je založen na důkladném poznání jejich potřeb. Služby jsou klientům poskytovány s cílem nalezení optimálního řešení jejich právních problémů. Důraz je kladen na prevenci vzniku rizikových situací souvisejících s činností klienta, a to zejména formou permanentního právního poradenství.

Klientům je zajišťován komplexní servis, v případě potřeby ve spolupráci s odborníky z příbuzných oborů, zejména notáři, účetními, daňovými poradci, patentovými zástupci, exekutory, znalci a tlumočníky. Tato úzká spolupráce umožňuje zhodnotit všechny aspekty případu a nabídnout nejlepší řešení.

Činnost advokátní kanceláře je založena na erudici a zkušenostech s poskytováním právních služeb, přičemž zúročovány jsou i zkušenosti ze souvisejících činností, jako například z výkonu funkce správce konkursní podstaty.