Vítejte na stránkách advokátní kanceláře 
Mgr. Ondřeje Mičaníka

 

Advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb podnikatelům i občanům v základních právních odvětvích, zejména v oblasti práva obchodního, občanského, trestního, pracovního, správního, práva duševního vlastnictví a dalších. Právní služby pokrývají potřeby vznikající jak při podnikatelské činnosti, tak i v běžném životě klientů. Přístup k řešení právních problémů klientů je založen na důkladném poznání jejich potřeb. Služby jsou klientům poskytovány s cílem nalezení optimálního řešení jejich právních problémů. 

Klientům je zajišťován komplexní servis, v případě potřeby ve spolupráci s odborníky z příbuzných oborů, zejména notáři, účetními, daňovými poradci, patentovými zástupci, exekutory, znalci a tlumočníky. Tato úzká spolupráce umožňuje zhodnotit všechny aspekty případu a nabídnout nejlepší řešení.